Klub Sportowy BUDO zaprasza do udziału w bezpłatnej inicjatywie:
Przeciwdziałanie wykluczeniom przez sport

Przeciwdziałanie wykluczeniom przez sport

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy rozpoczęto realizację:
- Kursu samoobrony
- Program edukacyjny – nauka pierwszej pomocy przedmedycznej
- Program edukacyjny - problematyka przemocy w życiu społecznym i problem narkomanii i alkoholizmu
- Pokaz wypracowanych efektów oraz prezentacja możliwości znalezienia miejsca pracy w nowych PES

Jednym z elementów inicjatywy są pokazy samoobrony prezentowane w szkołach na terenie miasta Krosna.

Zapisy przyjmowane są w godzinach kursu samoobrony wtorek, czwartek 16:30 Krosno ul. Kolejowa 11

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu