Ważniejsze informacje na podstawie Regulaminu Sportowego PZB

A. Podział zawodniczek na kategorie wiekowe:
młodziczki (schoolgirls) -  14 lat 
kadetki
- od 1 stycznia w którym kończy 15 lat do końca roku w którym kończy 16 lat.
juniorki -  od 1 stycznia w którym kończy 17 lat do końca roku w którym kończy 18 lat.
seniorki - od chwili ukończenia 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 30 lat.

1. Młodziczki dzielą się na kategorie według aktualnej wagi ciała.
Kategorie wagowe od 1 stycznia 2020:

34-36 kg, - do 38 kg, - do 40 kg, - do 42 kg, - do 44 kg, - do 46 kg, - do 48 kg, - do 51 kg, - do 54 kg, - do 57 kg, - do 60 kg, - do 64 kg, 70kg


Podział zawodniczek na kategorie wagowe:

KATEGORIA MŁODZICZKI KADETKI JUNIORKI SENIORKI
CZAS WALKI 3x1,5 3x2 3x3 3x3
         
szpilkowa   44-46    
papierowa   48   45-48  45-48
musza    50  51 51 
lekko kogucia   52    
kogucia   54  54  54
piórkowa    57  57  57
lekka   60  60  60
lekkopółśrednia    63  64  64
półśrednia   66  69  69
lekko średnia   70    
średnia   75  75  75
półciężka   80  81  81
ciężka   +80 +81 +81

Zawodniczki mogą startować i walczyć ze sobą tylko w tej samej kategorii wagowej.

B. Zawodnicy dzielą się na:

1) młodzików (schoolboys) – od 1 stycznia roku, w którym kończą 14 lat,

przy czym:
wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpoczynać kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 13 rok życia i uzyskają orzeczenie lekarskie „zdolny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego”,

2) kadetów – od 1 stycznia roku, w którym ukończą 15 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 lat,
3) juniorów - od 1 stycznia roku, w którym ukończą 17 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 18 lat,
4) seniorów – po ukończeniu 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 34 lata.
2. Za podstawę podziału na grupy wiekowe bierze się rok urodzenia, a w przypadku seniorów datę urodzenia.
3. Zawodnicy młodzicy i kadeci mają prawo do startu wyłącznie w gronie rówieśników. Zawodnicy juniorzy mogą startować we wszystkich imprezach indywidualnych i drużynowych seniorów po ukończeniu 18 lat.

Podział na kategorie wagowe według aktualnej wagi ciała

1. Młodzicy dzielą się na kategorie według aktualnej wagi ciała.
Kategorie wagowe od 1 stycznia 2020:

37-40 kg, - do 42 kg, - do 44 kg, - do 46 kg, - do 48 kg, - do 50 kg, - do 52 kg, - do 54 kg, - do 57 kg, - do 60 kg, - do 63 kg, - do 66 kg, - do 70 kg, - do 75 kg, - do 80 kg, - do 90 + 90 kg wzwyż.

2. Pozostali zawodnicy dzielą się na kategorie według aktualnej wagi ciała:

KATEGORIA MŁODZICY KADECI JUNIORZY SENIORZY
CZAS WALKI 3x1,5 3x2 3x3 3x3
         
szpilkowa   44-46    
papierowa   48   46-49   46-49
musza    50  52 51 
lekko kogucia   52    
kogucia   54  56  54
piórkowa    57    57
lekka   60  60  60
lekkopółśrednia    63  64  64
półśrednia   66  69  69
lekkośrednia   70    
średnia   75  75  75
półciężka   80  86  81
ciężka   +80 92 +81
superciężka     +92 +91

UWAGA od roku 2021 kategorie wagowe juniorów dzielą się na:
 46 -48 kg. 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg , 86 kg 92kg ,+92 kg

U w a g a: Limit dolny w wadze muszej bierze się pod uwagę jedynie w zawodach, w których występuje kategoria papierowa. Start w zgłoszonej kategorii uzależniony jest od wagi stwierdzonej w czasie badania lekarskiego (ostatniego) okresowego, wpisanego do książeczki zawodniczej.

OPRACOWANE NA PODSTAWIE AKTUALNEGO REGULAMINU SPORTOWEGO BOKSU