Na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Klub Sportowy BUDO
Telephone: +48 607 361 911

e-mail: budo@budo.org.pl

BOKS BUDO Karate BUDO Karate BUDO

Boks

Zapraszamy na treningi Boksu w poniedziałki, środy i piątki

Ul. Kolejowa 11 ("Stara Naftówka" wejście klatką z tyłu budynku)

BOKS KROSNO
 poniedziałki, środy, piątki 18:00 - 19:30

instruktor Krzysztof Jakubowicz tel. 607 361 911


Krosno Kolejowa 11

Ważniejsze informacje na podstawie Regulaminu Sportowego PZB

A. Podział zawodniczek na kategorie wiekowe:
kadetki - od 1 stycznia w którym kończy 15 lat do końca roku w którym kończy 16 lat.
juniorki -  od 1 stycznia w którym kończy 17 lat do końca roku w którym kończy 18 lat.
seniorki - od chwili ukończenia 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 30 lat.

Podział zawodniczek na kategorie wagowe:

KATEGORIA KADETKI JUNIORKI SENIORKI
CZAS WALKI 3x2 3x3 3x3
       
szpilkowa 44-46    
papierowa 48   45-48  45-48
musza  50  51 51 
lekko kogucia 52    
kogucia 54  54  54
piórkowa  57  57  57
lekka 60  60  60
lekkopółśrednia  63  64  64
półśrednia 66  69  69
lekko średnia 70    
średnia 75  75  75
półciężka 80  81  81
ciężka +80 +81 +81

Zawodniczki mogą startować i walczyć ze sobą tylko w tej samej kategorii wagowej.

B. Zawodnicy dzielą się na:

1) młodzików – od 1 stycznia roku, w którym kończą 14 lat,

przy czym:
wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpoczynać kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 13 rok życia i uzyskają orzeczenie lekarskie „zdolny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego”,

2) kadetów – od 1 stycznia roku, w którym ukończą 15 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 lat,
3) juniorów - od 1 stycznia roku, w którym ukończą 17 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 18 lat,
4) seniorów – po ukończeniu 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 34 lata.
2. Za podstawę podziału na grupy wiekowe bierze się rok urodzenia, a w przypadku seniorów datę urodzenia.
3. Zawodnicy młodzicy i kadeci mają prawo do startu wyłącznie w gronie rówieśników. Zawodnicy juniorzy mogą startować we wszystkich imprezach indywidualnych i drużynowych seniorów po ukończeniu 18 lat.

Podział na kategorie wagowe według aktualnej wagi ciała

1. Młodzicy dzielą się na kategorie według aktualnej wagi ciała.
Kategorie wagowe:

- do 38,5 kg, - do 40 kg, - do 41,5 kg, - do 43 kg, - do 44,5 kg, - do 46 kg, - do 48 kg, - do 50 kg, - do 52 kg, - do 54 kg, - do 56 kg, - do 59 kg, - do 62 kg, - do 65 kg, - do 68 kg, - do 72 kg, - + 72 kg wzwyż.

2. Pozostali zawodnicy dzielą się na kategorie według aktualnej wagi ciała:

KATEGORIA MŁODZICY KADECI JUNIORZY SENIORZY
CZAS WALKI 3x1,5 3x2 3x3 3x3
         
szpilkowa   44-46    
papierowa   48   46-49   46-49
musza    50  52 51 
lekko kogucia   52    
kogucia   54  56  54
piórkowa    57    57
lekka   60  60  60
lekkopółśrednia    63  64  64
półśrednia   66  69  69
lekkośrednia   70    
średnia   75  75  75
półciężka   80  81  81
ciężka   +80 91 +81
superciężka     +91 +91

U w a g a: Limit dolny w wadze muszej bierze się pod uwagę jedynie w zawodach, w których występuje kategoria papierowa. Start w zgłoszonej kategorii uzależniony jest od wagi stwierdzonej w czasie badania lekarskiego (ostatniego) okresowego, wpisanego do książeczki zawodniczej.

OPRACOWANE NA PODSTAWIE AKTUALNEGO REGULAMINU SPORTOWEGO BOKSU

Zawodnicy KKS BUDO - BOKS


Daniel Aszengier

II m. - Mistrzostwa Podkarpacia - Niechobrz, 24-26.02.2012r.


Hubert Bukowiecki
II m. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 31.05-1.06 2014 Ostrowiec Świętokrzyski
III m. II Oficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie 29.11-1.12 2013 Poznań 
I m. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 26-27.10.2013 Lublin
II. m. Międzywojewódzki Turniej Bokserski 9-10.09.2013 Dębica


Sławomir Fortuna
II m. V Mistrzostwa Podkarpacia w Boksie 22-23 luty 2014 Niechobrz

Maksymilian Gibadło
I m. XXXIV Międzynarodowy Turniej Bokserski "O złotą Rękawicę Wisły" 28-30.11.2014 Kraków
przyznana nagroda dla najlepszego juniora i "Złota Rękawica Wisły"
III m. XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski "Miast Kopernikańskich" 20-22.09.2014 Grudziądz
I m. Mistrzostwa Polski w Boksie 14-18 maj 2014 Nowa Dęba
I m. V Mistrzostwa Podkarpacia w Boksie 22-23 luty 2014 Niechobrz
I. m. Międzywojewódzki Turniej Bokserski 9-10.09.2013 Dębica

Monika Lipka
towarzysko - Mistrzostwa Podkarpacia - Niechobrz, 24-26.02.2012r.

Kamil Longawa
II m. V Mistrzostwa Podkarpacia w Boksie 22-23 luty 2014 Niechobrz
II. m. Międzywojewódzki Turniej Bokserski 9-10.09.2013 Dębica

Dominik Orzechowski
II m. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 31.05-1.06 2014 Ostrowiec Świętokrzyski
I m. II Oficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie 29.11-1.12 2013 Poznań
I m. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 26-27.10.2013 Lublin

 

Maciej Pluciński
II m. IV Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie 22-24.02. 2012 Sanok


Marcin Szwast
II m. IV Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie 22-24.02. 2012 Sanok

Wiktor Wilk
I m. V Mistrzostwa Podkarpacia w Boksie 22-23 luty 2014 Niechobrz
III m. II Oficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie 29.11-1.12 2013 Poznań
I m. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 26-27.10.2013 Lublin


Bartłomiej Wojnarowski
I m. V Mistrzostwa Podkarpacia w Boksie 22-23 luty 2014 Niechobrz
II. m. Międzywojewódzki Turniej Bokserski 9-10.09.2013 Dębica
III m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 10.08.2013 Łódź
I m. IV Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie 22-24.02. 2012 Sanok

Martyna Zywar
towarzysko - Mistrzostwa Podkarpacia - Niechobrz, 24-26.02.2012r.

 

Przekaż nam 1%

Przekaż 1% podatku dla KS BUDO